Tên tập tin Cỡ (KB) Đã sửa đổi Tải lên bởi
 0
 140
Tải về  14.png 162 24/03/2016 2:50:30 CH Quản trị viên
3 đối tượng

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25