Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trang Tin tổng hợp

Thời tiết các vùng

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 5
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 5
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Tổng hợp tin tức lĩnh vực Công nghệ thông tin (Tuần 10) 

UBND TP.HCM vừa công bố chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ngành và UBND 24 quận, huyện trên địa bàn TP.

1. Trừ điểm những đơn vị công chức ít dùng thư điện tử

http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20160309/tru-diem-nhung-don-vi-cong-chuc-it-dung-thu-dien-tu/1064020.html

UBND TP.HCM vừa công bố chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ngành và UBND 24 quận, huyện trên địa bàn TP.

2. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Cổng TTĐT Chính phủ

http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Pho-Thu-tuong-Nguyen-Xuan-Phuc-lam-viec-voi-Cong-TTDT-Chinh-phu/249227.vgp

Hiện nay, truyền thông đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống hiện đại, do đó, Cổng TTĐT Chính phủ phải là đơn vị đi đầu trong việc đưa đường lối, chính sách của Chính phủ đến với nhân dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

 3. Phần mềm quản lý văn bản của 6 bộ, ngành chưa liên thông với VPCP

http://m.ictnews.vn/cntt/nuoc-manh-cntt/phan-mem-quan-ly-van-ban-cua-6-bo-nganh-chua-lien-thong-voi-vpcp-136022.ict

Đến ngày 1/3/2016, vẫn còn 6 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa hoàn thành việc kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản với hệ thống của Văn phòng Chính phủ (VPCP).

 4. 34 bộ, ngành, địa phương chưa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/34-bo-nganh-dia-phuong-chua-co-ke-hoach-thuc-hien-Nghi-quyet-36a/249185.vgp

Đến hết ngày 1/3, còn 13 bộ, ngành và 21 địa phương chưa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử; 6 bộ, ngành chưa hoàn thành việc kết nối liên thông hệ thống văn bản quản lý văn bản với VPCP; 18 bộ, ngành và 38 địa phương chưa công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng TTĐT Chính phủ.

 5. VPCP thử nghiệm liên thông Hệ thống quản lý văn bản

http://vpcp.chinhphu.vn/Home/VPCP-thu-nghiem-lien-thong-He-thong-quan-ly-van-ban/20163/18184.vgp

Sáng 4/3, tại Văn phòng Chính phủ đã thử nghiệm liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa Văn phòng Chính phủ và UBND Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa 02 cơ quan qua hệ thống Trục liên thông.

 6. 56 bộ, ngành, địa phương bị giục công khai tiến độ giải quyết hồ sơ

http://ictnews.vn/cntt/nuoc-manh-cntt/56-bo-nganh-dia-phuong-bi-giuc-cong-khai-tien-do-giai-quyet-ho-so-136091.ict

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn đề nghị 18 bộ, cơ quan ngang bộ và 38 địa phương sớm hoàn thành việc công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

14360 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25