Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Thông tin dịch vụ công

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Thông tin dịch vụ công

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 6
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 6
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Quảng Trị: Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 

Ngày 09/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.

Theo đó, Tỉnh đặt ra mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời hơn.

 

Nhằm đạt được những mục tiêu trên, từ nay đến hết năm 2013 – các trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh phải được liên kết hoặc tích hợp vào trang thông tin điện tử của tỉnh. Tất cả các dịch vụ công có sử dụng biểu mẫu phải đạt mức độ 2 trên trang thông tin điện tử của tỉnh. Đến cuối năm 2015, 58 dịch vụ công trọng điểm ( có danh sách kèm theo Quyết định này) phải được cung cấp trực tuyến mức độ 3 trên trang thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của cơ quan liên quan.

Định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Trị là tiếp tục triển khai từng bước hết tất các các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn lại trong số 1.261 thủ tục hành chính của tỉnh. Đồng thời nghiên cứu và lựa chọn một số dịch vụ công đang ở mức độ 3 để nâng cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có 100% các cơ quan, ban, ngành từ cấp huyện trở lên có trang/cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Mỗi sở, ban, ngành và địa phương còn lại phải cung cấp ít nhất 03 dịch vụ công mức độ 3 theo từng lĩnh vực mình quản lý.

11275 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25