Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Thông tin dịch vụ công

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Thông tin dịch vụ công

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 11
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 11
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Quãng Ngãi: Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020 

Ngày 23/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Quãng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1367/QĐ-UBND về việc phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu chung của Lộ trình là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại địa phương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

 

Theo số liệu thống kê của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông - tính đến hết năm 2012, tỉnh Quảng Ngãi có 1.201 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.169 dịch vụ công mức 1 và mức 2; có 32 dịch vụ công mức 3. Với tổng số 198 xã, phường, thị trấn, huyện/thành phố, dự kiến trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ nâng tổng số thủ tục hành chính lên con số 1.313. Trong đó, tổng số thủ tục hành chính dự kiến cung cấp ở mức độ 3,4 đến năm 2015 là 67 và tổng số thủ tục hành chính dự kiến cung cấp ở mức độ 3,4 đến 2020 là 395.

Danh mục dịch vụ công cung cấp trực tuyến tải về tại đây.

8171 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25