Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 10
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 10
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Dự án Phát triển Internet cho cộng đồng nông thôn

Cung cấp các dịch vụ và thông tin (y tế, nông nghiệp, công cộng) phục vụ người dân nông thôn trên đường truyền Internet băng rộng tại các điểm truy nhập công cộng

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25