Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'
Thời tiết các vùng

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 13
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 13
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Ninh Thuận: Tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 

Theo Báo cáo của Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Ninh Thuận, tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong năm 2015 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh công tác ban hành và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành, tỉnh còn chú trọng triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Cụ thể, hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư nâng cấp, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh duy trì vận hành ổn định 24/7 cho các Hệ thống thông tin quan trọng đang hoạt động tại Trung tâm như Mail, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. An toàn, an ninh thông tin ngày càng hoàn thiện và đã phối hợp tốt với Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính trong công tác phòng ngừa xử lý khi có sự cố xẩy ra.

Đồng thời, phần mềm Văn phòng điện tử đã đưa vào sử dụng cho toàn tỉnh; Phần mềm Văn bản chỉ đạo điều hành đã triển khai cho tất cả các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND 7 huyện, thành phố bước đầu mang lại hiệu quả trong việc giúp các cơ quan cập nhật, xử lý kịp thời chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin thành phần đã cung cấp các mục thông tin và cập nhật tương đối đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, thực sự góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công việc, từng bước tạo sự đổi mới về phương thức, phong cách, lề lối làm việc ở cơ quan quản lý hành chính nhà nước và tăng cường tính minh bạch thông tin trong các cơ quan nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2015, tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng.

Trên cơ sở tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu kế hoạch  năm 2016 – tỉnh Ninh Thuận có kế hoạch tập trung triển khai 04 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: (1) Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ưu tiên phát triển hạ tầng truyền dẫn, đầu tư hạ tầng quản trị chính quyền điện tử cấp tỉnh; (2) Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; (3) Tập trung triển khai các ứng dụng đặc biệt là các phần mềm ứng dụng và Hệ thống thông tin theo dõi việc thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; (4) Triển khai đào tạo nguồn nhân lực.

10020 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25