Ứng dụng CNTT trong tài chính công nhìn từ điểm sáng TABMIS

ICTnews - Số liệu thống kê của Cục Tin học và Thống kê tài chính cho thấy hiện ngành tài chính đã tin học hóa hơn 95% nghiệp vụ, với hơn 100 ứng dụng phần mềm được triển khai toàn ngành

Tiêu chuẩn GNU Zip – Đặc tả định dạng tập tin nén GNU

Tiêu chuẩn RSS v1.0 và RSS v2.0 – Định dạng tệp tin

Tiêu chuẩn RSS (Really Simple Syndication và Rich Site Summary) – là một định dạng dựa trên Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML để chia sẻ nội dung dựa trên web. Sử dụng tiêu chuẩn này, các nhà quản trị web cung cấp các tiêu đề và nội dung mới một cách ngắn gọn và rõ ràng. Trong khi đó, người dùng có thể sử dụng trình đọc RSS (RSS readers) và ứng dụng tập hợp tin tức (news aggregators) để thu thập và theo dõi nguồn thông tin (feed) yêu thích của họ trong một chương trình hoặc một điểm tập trung. Nội dung xem trong RSS reader hoặc news aggregators được biết đến như là một bản tin RSS (RSS feed).

Tiêu chuẩn Atom – Đặc tả định dạng xuất bản nội dung Atom

Tiêu chuẩn Atom – Đặc tả định dạng xuất bản nội dung trên web Atom là tiêu chuẩn do Nhóm chuyên trách kỹ thuật Internet (Internet Engineering Task Force - IETF) duy trì, quản lý

Tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 – “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự Tiếng Việt 16-bít”

Tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 - “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự Tiếng Việt 16-bít” là tiêu chuẩn quy định bộ mã 16-bít, quy định cấu trúc của bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bít thông qua việc mô tả các tập ký tự thành phần và quy ước mã hóa từng ký tự trong bảng mã, nhằm phục vụ việc biểu diễn, lưu trữ và trao đổi các ký tự tiếng Việt trong công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn này không quy định hình dạng cố định và kích thước của các ký tự tiếng Việt, kỹ thuật hiển thị và xử lý những ký tự này.
Trang 1 trong 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
ĐĂNG CÂU HỎI