Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'
Thời tiết các vùng

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 6
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 6
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Định hướng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2015: Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin 

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
Định hướng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2015: Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin

Vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã có các văn bản hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015 (công văn số 2016/BTTTT-THH ngày 18/7/2014 hướng dẫn các tỉnh, thành phố; công văn số 2031/BTTTT-THH ngày 21/7/2014 hướng dẫn các Bộ, ngành), trong đó nội dung đảm bảo an toàn thông tin được định hướng ưu tiên triển khai.

 

Căn cứ theo nội dung văn bản trên, định hướng đảm bảo an toàn thông tin quy định cụ thể các cơ quan nhà nước cần tăng cường triển khai quản lý an toàn thông tin số theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27001:2009, triển khai các giải pháp bảo đảm chống virus, mã độc hại cho máy tính cá nhân, triển khai giải pháp lưu nhật ký đối với các hệ thống thông tin quan trọng, các cổng/trang thông tin điện tử, bố trí cán bộ chuyên trách quản lý về an toàn thông tin cho đơn vị, tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng để bảo đảm an toàn cho các trao đổi thư điện tử, văn bản điện tử.

Ngoài nội dung trên, trong năm 2015 hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà tiếp tục triển khai, triển khai tập trung các số nội dung:

1) Tiếp tục đôn đốc, triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tăng cường việc tin học hóa xử lý hồ sơ công việc.

2) Hoàn thiện, nâng cấp, bảo đảm 100% các cơ quan (đến cấp sở, ban, ngành, quận, huyện) cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 2 cho tất cả các dịch vụ được cung cấp (dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: mẫu tờ khai, form được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể tải xuống để khai và chỉ việc mang tới cơ quan nhà nước nộp đề nghị cung cấp dịch vụ) và đảm bảo thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ có thể nộp hồ sơ yêu cầu cung cấp dịch vụ qua môi trường mạng mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước)

3) Triển khai trên diện rộng ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại, ưu tiên triển khai tại những khu vực có mật độ dân số cao, có đòi hỏi lớn hơn về nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính cấp huyện.

Ngoài các nội dung trên, văn bản hướng dẫn cũng nêu rõ, căn cứ điều kiện đặc thù, mức độ phát triển ứng dụng CNTT của mình các cơ quan xem xét ưu tiên triển khai các nội dung cần thiết khác.

8690 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25