Tìm kiếm danh bạ
Họ tên Chức danh Đơn vị
Nhân viên Chi tiết
Phó Cục trưởng Chi tiết
Trưởng phòng Chi tiết
Phó giám đốc Chi tiết
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Chi tiết

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25